Arengukavad ja muud arengudokumendid (projektid jms)

Küla/aleviku areng

Arengukava

Ettepanekud arengukava kohta saata aadressil arengukava@peetri.ee .

PEETRI SELTSI arendusprojektid

Peetri küla/alevikku puudutavad valla dokumendid

 • Peetri külaplats
  • Planeeritav ala: 1,3 ha
  • Krunt: Saare kinnistu 65301:001:0187
  • Asukoht: Planeeritav ala asub Peetri küla idapiiril, Ülemiste järvest ligikaudu 700m kaugusel, Niinesaare tee, Kungla tee, Salu tee ja Kopli tee vahelisel hoonestamata alal. Juurdepääs kinnistule toimub Niinesaare teelt.
  • Detailplaneeringu number: DP0682
  • Detailplaneeringu algatamise dokumendid
   • Rae Vallavalitsuse 07.06.2011 korraldusega nr 484 algatatud
   • Rae Vallavalitsuse 04.10.2011 korraldusega nr 900 kinnitatud lähtetingimused
   • Rae Vallavalitsuse 06.12.2011 korraldusega nr 1097 vastu vöetud
  • Detailplaneeringu dokumendid valla veebis (vt peegelkomplekt ka Peetri veebis)
  • Staatus (02.01.2012): Detailplaneeringu avalikustamine 27.12.2011-10.01.2012

Valla areng

 • Valla arengukavad
  • Peetri objektid:
   • Peetrisse Aruheina lasteaia rajamine (2014)
   • Peetris, Vaidas, Lagedil ja Jüris multifunktsionaalsete spordiväljakute ehitamine (talvel – liuväli-hokiväljak ja suvel korvpall, laste mänguväljak) (2012-2015)
  • Peetri teetööd:
   • Teedeprojektid: Mõigu kortermajade piirkonna teed (2016)
   • Teede rekonstrueerimised: Mõigu tee (2012), Mõigu kortermajade piirkonna teed (2018)
   • Kergliiklusteed: Assaku – Peetri – Tallinn (2015)
 • Valla üldplaneeringud

Tallinna areng

Lähiasulate ja -valdade areng

Riigi areng

Projektid

Teostunud asjad on koondatud arengudokumentide arhiivilehele.