Maa maksustamisel (maamaks) kasutatakse maade korralise hindamise tulemusi. Maa korralise hindamise töid teostab Maa-amet ja on teinud seda taasiseseisvunud Eestis kolm korda. Hindamisel lähtutakse maa turuväärtusest.
Viimane hindamine toimus 2001a ja selle tulemusena  jaotati  Rae valla territoorium seitsmeks hinnatsooniks. Igal hinnatsoonil on oma turuväärtus.

Hindmisel olid lähteandmeteks 1996 a hindamise tulemused, maaregistri tehingute andmebaas, omavalitsuse arengukava, valla spetsialistide arvamused jt. andmed. 

Viimase hindamisega ei toodud eraldi välja alevike hinnatsoone, kuna alevikega ühes tsoonis oli ka piirnevate külade maid. Sellest järeldus: hinnatsooni piirid ei kulge mööda külade ja alevike piire vaid haaravad mitme küla maid. Ka küla võib kuuluda mitmesse hinnatsooni. 

Peetri küla asub kahes hinnatsoonis. Tallinna linnaga piirnev tsoon haarab Peetrist Kuldala, Suurekivi  ja Kodala elamurajooni, teise ja suurema tsooni alla jäävad, ajalooline Peetri küla ning sellest lõunapoolsemad maaüksused. Reeglina on nii, mida kaugemale pealinnast jääb maaüksus, seda rohkem selle maaüksuse hinnatsooni väärtustase langeb. 

Hinnatsooni piirid kulgevad enamjaolt mööda kinnistu piire. Kui kinnistu jääb kahte hinnatsooni, kasutatakse maksustamishinna määramisel selle hinnatsooni andmeid, kuhu jääb kinnistust valdav osa. 

Eeltoodust võime järeldada, et külade ja alevike piiride muutus või ümbernimetamine ei too kaasa hinnatsoonide muutust. Hinnatsoonide piirid ja maa väärtused kehtivad uue korralise hindamiseni.

Lugupidamisega
Jaan Dello
Rae Vallavalitsus
Maaregistri spetsialist

Jaga ja naudi:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Live
 • Netvibes