22. märtsil teatas Maanteeamet vastuseks Peetri Seltsi pöördumisele Peetri küla tähistamise osas:


Asustusüksuse lahkmejoon  tähistatakse märkidega 641 esimesel võimalusel vastavalt standardi EVS 613: 2001 nõuetele.
Põhimaanteele  2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa  pannakse 2  märki 641 PEETRI  ja kõrvalmaanteele  11330 Järveküla – Jüri pannakse 2 märki 641 PEETRI.

Asustusüksuse tähistamisel arvestada järgmisega:

 • Peetri ja Järveküla külade lahkmejoon paikneb kõrvalmaanteest 11330 Järveküla – Jüri ida pool, mille tähistamise  kohustus on riigimaanteega lõikuvatel teedel nende omanikel;
 • asustusüksust ei saa tähistada sama asustusüksuse sees väiksema asustusüksusena, ehk Peetri küla ei koosne mitmest Peetri külast;
 • asustusüksuse lõpuks on uue asustusüksuse algus.

Lugupidamisega

Kaljo Kaldam
Liikluskorralduse osakonna juhataja
Maanteeamet

Jaga ja naudi:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Live
 • Netvibes