Lugupeetud Peetri kodulehe külastajad!
Alates 10. aprillist on peetri.ee lehel kuulutamine ja reklaamimine sümboolse tasu eest. Kuulutades meie lehel osaled edaspidi ka Sina külaelu arendamisel, sest kuulutustega kogutud raha läheb külaürituste korraldamiseks, sh näiteks laste jõulupeo, jaanipäeva korraldamiseks, kingitusteks, auhindadeks jne.
Kuulutuse ja reklaami hind sõltub avaldamisperioodi pikkusest: kuulutus, mis on nähtav üks nädal maksab 2 EUR ja kuu aega 5 EUR. Reklaam või kuulutus avaldatakse peale tasu laekumist MTÜ Peetri Selts arveldusarvele 10220104317016. Maksekorralduse selgituse lahtrisse märkige mailiaadress, millelt te kuulutuse edastasite.

Jaga ja naudi:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Live
 • Netvibes