Esmaspäeval, 21.10.2009, tutvustati Peetri Koolis plaane Mõigu ristmiku laiendamiseks. Plaanid on suured ja kindlasti mitte lähiaastail elluviidavad. Esialgse kava kohaselt on Tartu maantee alguse „pudelikaela“ kaotamiseks võimalusi kolm: Mõigu vahelise Tartu maantee laiendamine, tunneli või estakaadi rajamine.

Tegemist on alles esimeste kavanditega, eelprojekt peaks valmima järgmise aasta märtsiks. Millal aga detailseks projekteerimiseks läheb või kopp maasse lüüakse, seda on veel vara rääkida. Tänase päeva seisuga pole kindlust ka rahastamise osas – saime vaid teada, et sisuliselt saab seda vaadelda Ülemiste ristmiku ümberehitusprojektiga seotud projektiga. Teelõigule peaks ära mahtuma transiitliiklus, ühistransport (ka. trammitee), kogujateed, kergliiklustee. Kiirtrammi, mille liin plaanitakse esialgu kuni lennujaamani, plaanitakse seejärel pikendada Peetrisse ja pikemas perspektiivis koguni Jürisse. Tänaseks on kogutud lähteandmeid, läbi on viidud liiklusuuringud ning loodud kolm võimalikku projektlahendust.

Kodud lammutamisele?

Esimene projektlahendus näeb ette tänase Tartu maantee laiendamist Kanali tee otsast Raudkivi teeni. See tähendaks tõsiasja, et maanteelõigu järvepoolsel küljel asuvad elamud jääks tee-ehitusele ette ja tuleks lammutada. Nii mahuks sinna nii transiitliiklus, ühistransport, kogumisteed ja kergliiklusteed.

Loomulikult ei olnud sellise lahendusega rahul kohaletulnud majaomanikud. Et alles hiljuti on nendesse majadesse (millest osad ehitatud juba eelmise Eesti Vabariigi ajal) ühendatud vee-ja kanalisatsioonitrassid, on mitmes majas plaanitud ja alustatud põhjalikumat (kapitaal)remonti. Idee laiendada tee nende kodu arvelt lõid inimeste tulevikuplaanid segi. Planeerijad lubasid, et kui tõesti on mingid konkreetsed plaanid elamutega, siis vetakse kõigi krundiomanikega isilikult ühendust. Alternatiiviks pakkusid kohalikud inimesed välja ringsõitu ümber Mõigu, siis mitte Peetri vaid Rae raba poolt. Küsimusi oli rohkem kui selgeid vastuseid.

Viadukt või tunnel

Kahe teise versiooni  kohaselt tee maa-ala laiendamist ja elamute lammutamist poleks vaja ette võtta. Küll nõuaks needki müratõkkeid majade ette. Nimelt teine projektlahendus näeb ette transiitliikluse viimist viaduktile, alumisele teele jääks ruum ühistranspordile, kogujateedele ja kergliiklusteedele. Kolmas lahendusvariant viiks transiitliikluse tunnelisse, maapealisesse osasse jääks ühsitransport koos kogujateede ja kergliiklusteedega.

Milline neist rahaliselt kõige odavam tuleb, ei osanud planeerijad veel öelda. Küll aga peeti kõige kallimaks nii ehituslikult kui ekpluatatsioonikulude osas tunnelit. Tunneli rajamist muudab keeruliseks ka problemaatiline pinnas (paljudes kohtades uputab praegugi). Seega (see on küll vaid minu isiklik sisetunne ja ei pretendeeri tõele) tundus, et tunneli ja viadukti versioon oli esialgu pakutud pigem elanike rahustamiseks.

Liiklus ümber Mõigu

Kaalumisel oli olnud  ka võimalus suunata transiitliiklus üldse Mõigu taha, millegipärast praeguseks oli see versioon tööst maas. (Põhjenduseks toodi, et teeb transiidikoridori pisut pikemaks.) Kokkutulnute soovi kohaselt lubasid planeerijad ka selle versiooni uuesti töösse anda. Seda enam, et Mõigu taha arendusi oodata ei ole, kuna sealne pinnas on peamiselt raba.
Kohal oli ka Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja Peep Koppel. Tema sõnul on kas  tunnel, viadukt või laiendamine on pigem 15-20-aastases perspektiivis. Lähiaastatel tahab Tallinn aga laiendada liikluse Mõigus 4-realiseks ja välja ehitada nn Selveri ristmiku. Nelja-realiseks saaks teha tee ilma kellegi krundi kallale minemata, samuti rajatakse müratõkked.

Vastuseta jäi küsimus, kas ka neljarealise tee puhul üldse on vaja tee laiendust, sest uuringud on tegemisel kõik tänase päeva seisuga. Samuti on keskkonnauuringud tegemisel tänase seisuga, mistõttu täna veel ei teata, milline mõju elu- ja looduskeskkonnale on pärast tee laiendamist 4-realiseks.

Loe lisaks:

Jaga ja naudi:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Live
 • Netvibes