Maamaksust vabastamise avalduse esitamiseks on jäänud loetud päevad! Maaomanikud, lugege tähelepanelikult:

Rae vallavolikogu kehtestas Rae vallas 2012. aastal maksustatava maa kohta maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks olevale haritavale maale ja looduslikule rohumaale kehtib 2,0 % maamaksumäär maa maksustamishinnast aastas.

Alates 01. jaanuarist 2012 kuni aasta lõpuni on maamaksust vabastatud rahvastikuregistri andmetel seisuga 31. detsember 2011 Rae vallas alaliselt elavad elanikud nende kasutuses olevalt elamumaalt 1000 m² ulatuses, kuid seda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

Maamaksust vabastus on mõeldud ainult elamus elavatele füüsilistele isikutele. Maksuvabastuse taotluse esitamise õigus on ka kortermajade elanikel. Kuna maamaksu maksab iga korteriomanik ise, siis avaldus tuleb esitada igal korteriomanikul individuaalselt. Avalduse esitamine korteriühistu poolt ühisavaldusena ei ole võimalik.

Esmakordselt maksuvabastust taotlevad isikud peavad esitama Rae Vallavalitsusele vastavasisulise avalduse hiljemalt 20. jaanuariks 2012. Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
• taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood;
• taotleja alalise elukoha aadress rahvastikuregistri andmetel;
• maksustatava elamumaa aadress ja pindala;
• taotleja maa kasutusõiguse ulatus (kaasomandi osa suurus);
• kinnitus selle kohta, et isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- ja üüritulu.

Avalduse bankett on kättesaadav Rae valla kodulehel www.rae.ee ja vallavalitsuses Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa. Avaldust on võimalik esitada ka digitaalallkirjastatult e-posti aadressil info@rae.ee.

Inimesed, kellele on 2011. aastal kohaldatud maksusoodustust vabastatakse maamaksust määruses sätestatud ulatuses varem esitatud avalduse alusel. Uut avaldust esitama ei pea.

Jaga ja naudi:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Live
 • Netvibes