Mõigu ristmiku eelprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Maanteeamet teatab keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

Mõigu ristmiku keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 19. oktoobril 2009 algusega kell 18 .00 Peetri Lasteaed-Põhikooli aulas, Pargi tee 6, Peetri küla, Rae vald.

Maanteeameti peadirektor algatas 02.09.2009 käskkirjaga nr 252 põhimaantee nr 2/E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 4,4-6,6 Mõigu ristmiku eelprojektiqa kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise. Mõigu ristmiku eelprojekti koostamise eesmärgiks on põhimaantee nr 2/E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Vana-Tartu maantee ristmiku (km 4,41) ja perspektiivse Tallinna väikse ringtee ristmiku (km 6,6) vahelises lõigus I klassi maantee nõuetele vastava eelprojekti koostamine, millega määratakse maantee ja ristmike ning kogujateede teemaa, ristmike ja ristete optimaalsed asukohad, tehniliselt ja majanduslikult tasuvad lahendused ning viia läbi keskkonnamõju hindamine.

Arendaja ja otsustaja on Maanteeamet (aadress: Pämu mnt 463a, 10916 Tallinn; projektijuht Roland Mäe, tel 611 9375, e-post: roland.mae@mnt.ee, KMH kontaktisik Villu Lükk, tel. 611 9368, e-post: villu.lykk@mnt.ee). Eelprojekti koostaja on Teedeprojekt OÜ (aadress: Tartu mnt. 80h 10112 Tallinn; kontaktisik Mikk Paloots, tel. 5294517, e-post: mikk@teedeprojekt.ee).

Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ), juhtekspert Kaupo Heinma. Kontaktisik Luule Sinnisov (aadress: Liivalaia 21-40, 10118 Tallinn, tel. 611 7692, e-post: luule@environment.ee).

Keskkonnamõju hindamise programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikul 5. – 18. oktoober 2009:

 1. Maanteeametis aadressil: Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn ning Maanteeameti kodulehel aadressil: http://www.mnt.ee
 2. Teedeprojekt OÜ kontoris aadressil: Tartu mnt 80h, 10112 Tallinn ning projekti kodulehel: http://moigu.teedeprojekt.ee
 3. ELLE OÜ kontoris, aadressil Liivalaia 21-40,10118 Tallinn ning ELLE OÜ kodulehel intemetis aadressil http://www.environment.ee .

Avaliku väljapaneku vältel saab KMH programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi eelprojekti koostajale (Teedeprojekt OÜ) ning KMH eksperdile (ELLE OÜ).

Jaga ja naudi:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Live
 • Netvibes