Maanteeamet teatab Mõigu ristmiku eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust, avaliku arutelu toimumisest ja eelprojekti tutvustamisest.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu ja eelprojekti tutvustus toimub 04.05.2010 kell 18.00 Peetri Lasteaed-Põhikooli aulas, Pargi tee 6, Peetri küla, Rae vald.

Keskkonnamõju hindamine on algatatud Maanteeameti peadirektori 02.09.2009 käskkirjaga nr 252 “Põhimaantee nr 2/E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 4,4-6,6 Mõigu ristmiku eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise algatamine”. Keskkonnamõju hindamise programm on heaks kiidetud Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 24.11.2009 kirjaga nr HJR 6-7/34719-2.

Mõigu ristmiku eelprojekti koostamise eesmärgiks on põhimaantee nr 2/E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Vana-Tartu maantee ristmiku (km 4,41) ja perspektiivse Tallinna väikse ringtee ristmiku (km 6,6) vahelises lõigus I klassi maantee nõuetele vastava eelprojekti koostamine, millega määratakse maantee ja ristmike ning kogujateede teemaa, ristmike ja ristete optimaalsed asukohad, tehniliselt ja majanduslikult tasuvad lahendused ning viia läbi keskkonnamõju hindamine.

Arendaja ja otsustaja on Maanteeamet, aadress Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn, kontaktisik planeeringute osakonna juhataja Tõnis Tagger (tel 611 9363, faks 611 9361, e-post tonis.tagger@mnt.ee), KMH kontaktisik planeeringute osakonna peaspetsialist Villu Lükk (tel 611 9368, e-post villu.lykk@mnt.ee).

Projekteerija on konsortsium Teedeprojekt OÜ ja EstKONSULT OÜ, aadress Tartu mnt 80h, 10112 Tallinn, kontaktisik projektijuht Mikk Paloots (tel 529 4517, e-post mikk@teedeprojekt.ee).

Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ), aadress Liivalaia 21-40, 10118 Tallinn, juhtekspert Kaupo Heinma (litsents KMH0130). Kontaktisik Luule Sinnisov, (tel 611 7692, e-post luule@environment.ee).

Keskkonnamõju hindamise aruandega ja eelprojekti materjalidega on võimalik tutvuda ajavahemikul 20. aprill – 04. mai 2010:
1.Maanteeametis aadressil: Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn ning Maanteeameti kodulehel: www.mnt.ee
2.Teedeprojekt OÜ kontoris aadressil: Tartu mnt. 80h 10112 Tallinn ning projekti kodulehel: http://moigu.teedeprojekt.ee/
3.ELLE OÜ kontoris, aadressil: Liivalaia 21-40, 10118 Tallinn ning ELLE OÜ kodulehel: www.environment.ee.

Avaliku väljapaneku kestel, so kuni 04.05.2010, saab keskkonnamõju hindamise aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Maanteeametis tööpäeviti kell 8.00-16.00, e-posti aadressil keskkonnamõju hindamise eksperdile luule@environment.ee või projekteerijale mikk@teedeprojekt.ee.


Jaga ja naudi:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Live
 • Netvibes