Peetri alevik

Pealinna lõunavärav

  

Sadakond Peetri last said jalgrattaload

Peetri Seltsi poolt ellu viidud projekti “Noored turvaliselt liiklema” raames toimus Peetri koolis jalgrattalubade koolitus vahemikus 11. märts kuni 29. aprill. Peale kaheksat nädalat edukalt toimunud teoreetilist koolitust ja praktilise õppe päevi said sada Peetri kooli 3.-4. klassi õpilast jalgrattaload, et turvalisemalt kodukohas liigelda ja olla eeskujuks kõikidele teistele.

Koolituse käigus selgitati liikluseeskirju ja nõudeid, selgitati, milleks kiiver on vajalik, kuidas käituda ülekäigurajal ja tõdeti, et juhtumite korral jääb paraku kaotajaks nõrgem ehk tähelepanu ja ohutusnõuete järgmine jalgrattal on eriti oluline. Eksami sooritamiseks vajalikul kahel praktilise õppe päeval 6.-7. mail said õpilased ka võimaluse ennast proovile panna. Oluliseks abiks projekti õnnestumisel oli Peetri kooli toetus.

Projekti rahastati Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2018 sügismeetmest. Omafinantseeringuga toetas Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts.

Rohkem pilte vaata Peetri Facebookist.

Turvalist liiklemist ja ärge unustage kiivrit!

Teeme Peetri puhtaks!

Ei tee pikka juttu. “Teeme ära” talgupäev toimub 4 .mail 10.00-14.00. Plaan on teha Peetri puhtaks talve jooksul kogunenud prügist. Töökindaid ja prügikotte jagame kell 10.00 Peetri kooli ees. Talgutele registreeruda saab siin: http://talgud.teemeara.ee/events/heakorratalgud-peetri-alevikus-6

Aga tulla võib ka registreerimiata, iga kätepaar on oodatud.

Kui aga prügikott täis, siis seo see pealt kinni ja jäta tee äärde  ning anna aadressist teada kas FB ürituse kommentaaridesse või saada sõnum aadressile vanem@peetri.ee. Seda kõike selleks, et prügiauto leiaks kergelt prahikotid üles.

Kohtumiseni!

 

Koosolekul räägitust

18. aprillil toimus alevikukoosolek.

Peetri aleviku üldkoosolek
PROTOKOLL
18. aprill 2019
Päevakord:
1. Koosoleku juhataja valimine – juhatajaks valiti ühehäälselt Margus Laula.
2. Protokollija valimine – juhatajaks valiti Kaia Roots.
3. Alevikuvanem Margus Laula ülevaade tehtust ja plaanid 2019. aastaks:
– 28. aprill jalgrattamatk – koolis on käimas Kohaliku Omaalgatusliku Programmi toel ja Peetri Seltsi korraldusel jalgrattakoolitus, kus osaleb 98 last. Matk üks osa jalgrattakoolitusest
– 4. mai talgupäev
– 10.august Peetri Jooks
– 17. august Peetri laadapäev
– 17. august Peetri lastejooks
– 25. august Kohvikutepäev
– detsember – eakate jõulupidu
– MTÜ Peetri Selts on korda tegemas Assaku veskit, et teha see mõnusaks miljööväärtulikuks kohaks.
4. Abivallavanem Priit Põldmäe vastab elanike küsimustele:
– Miks Küti tee nii kitsas on? Vastus: Tee vastab tee normidele, kitsamad kohad rahustavad liiklust. Küti tee läbimurre Vana-Tartu maanteele on arendaja kohustus, projekt on valmis, ehitusluba antud, veel sellel aastal ehitatakse see ristmik välja. Võib juhtuda, et selleks, et tee ots kiirelt valmis saaks, tuleb see tee ajutiselt suvel kinni panna. Compacil on kindel plaan teha valmis ka ringtee Pargi ja Küti tee nurgale.
– Kes kontrollib ehitusobjektidel toimuvat prügimajandust. Ehitusprahti on kõik kohad täis. Vastus: Loogiline on see, et kes prahi välja laseb, see ka koristab selle ära. Me oleme sellele tähelepanu juhtinud. Võibolla hakkame edaspidi ehitusobjektide raames nõudma jäätmekäitluskorraldusi.
– Miks vald lõpetab tasuta haljastusjäätmete äraveo? Vastus: Täna on Jüris jäätmejaam, kuhu saab sellised jäätmed tasuta ära anda. Keskkonnaameti tõlgendus haljastusjäätmete äraveost: kui vald nii toimib, peab taotlema jäätmekäitlusloa, mis on valla jaoks selgelt ebamõistlik ja liiga keeruline protsess.
– Kas Järveküla jäätmejaam avatakse uuesti? Vastus: ma arvan, et me avame selle, aga kindlasti jääb sortiment väiksemaks, näiteks ohtlike jäätmete kogumise kohana seda pidada ei saa. Me teeme aeda natuke väiksemaks, sest on rida inimesi, kes ei mõista jäätmejaama põhimõtteid – sinna toodi pidevalt olmeprügi, voodeid jne.
– Miks on prügikonteinerid pidevalt täis? Vastus: on kindlaks määratud tühjendussagedused ja me ei oska prognoosida, kui kiirelt konteiner täitub. Osaleja: Vallast on öeldud, et jäätmeettevõte pole nõus 2x nädalas konteinereid tühjendamas. Vastus: kasutage kotiteenust, lihtne, mugav. Suurte jäätmete puhul on võimalus jätta see oma koju prügikasti kõrvale, anda teada jäätmeveofirmale ja kolme päeva jooksul viiakse see ära.
– Peetri park. Kogukonnainimesed tahavad kaasa rääkida pargi planeeringus, kuid kardame, et me ei saa seal projektis midagi muuta.
Vastus: Me kindlasti kaasame. Saadke meile, ettepanekud kas otse Priit Põldmäele või peaarhitektile, andke meile teada.
– Osaleja: kas ma saab aru õigesti, et Peetri pargi tööprojekt täna liigub, aga seda täna ei näidata. Vastus: laseme selle projekti täna valmis teha ja siis ka selle näitame. Pargi puhul on osas on see vallamaa, aga suures osas arendaja maa. Nii kui see projekt on valmis, kohe tutvustame teile. Kui projekt on valmis, siis kindlasti seda näitame. Usun, et sinna läheb paar- kolm nädalat. Mai lõpuks on projekti valmimise tähtaeg.
– Peetri Tervisekeskus, mille ehitusmaht on kõvastu suurenenud. Miks te võtate pargist ära noortekeskuse? Vastus: ühele poole tuleb pargiosa, Niinesaare tee äärde tuleb tervisekeskus ja parkla ning noortekeskus. Selle valdkonna abivallavanemal on plaan, et Peetrisse tuleb pigem mitu väikest kui et üks suur noortekeskus.
– Millal vallavalitsus võtab vastu selle pargi projekti? Vastus: siis kui see valmis saab.
– Täna kehtivate ehitusõiguste järgi võiks Peetri piirkonda (Peetri, Järveküla, Rae küla, Assaku, Uuesalu) elama tulla 50.000 elanikku. Täna oleks reaalne 25.000 inimest.
– Kui kaugel on koerte jalutusplats? Margus Laula: koht on olemas, projekt ka olemas, ehitusluba samuti kuid selle rajamiseks ei ole raha. Kui keegi on valmis tegelema rahastusmeetme leidmisega ja projekti kirjutamisega aitama, siis olen sellest valmis edasi rääkima. Peetri pargis oli algselt ka agility plats, aga tänaseks seda projektis enam ei ole.
– Mis tulevad Küti tee kõrvale? Vana-Tartu maantee kõrvale 3-korruselised majad.
– Tallinna Väike ringtee – kiirusepiirang 50-70. Trass enam-vähem paigas. Üle Tartu mnt tuleb ilmselt sillaga. Hetkel plaanitakse võimalus rajada 4 rida+ trammiteed. Suure tõenäosusega ehitatkse välja 2 rida, valmidusega ehitada hiljem edasi.

– Lasteaiakohad: Vald vaatab tavaliselt palju lapsi kuskil vanuserühmas on ja teeb otsused, milliseid rühmad avatakse.
– Riigigümnaasium: Kõik sõltub valitsusest. Riik panustab ainult Jürisse – mõeldes Kose, Kiili, jms. Kui riigigümnaasium ei tule, siis plaan B – Kindluse kooli juures nurgake, kuhu mahub juurdeehitusena Jüri Gümnaasiumi harukontor.

Koosoleku juhataja  Margus Laula,  protokollija Kaia Roots

Jüriöö märgutuled

Ajakeskus Wittenstein kutsub kõiki osalema jüriöö tuleketis. 

Tänavu tähistame taaskord maarahva tähtsaimat püha, jüripäeva, üle-eestilise üritusega Jüriöö Märgutuled. Sellel päeval, 1343. aasta jüriööl, sai alguse ka eestlaste püüe vabaneda võõrast võimust. Juba tol ajal oli meie esivanematel tahe olla vabad omal maal, ise oma maa peremehed. 100 aastat tagasi, jüripäeval, kutsuti kokku  Asutav Kogu, austame rahvaesinduse 120 liiget, tänu kellele, said paljud talupojad oma maa peremeesteks!

Suurejoonelise ürituse raames saadetakse Paide ordulinnuse vallitornist 22. aprillil kell 21 märgutuled viide suunda: Tallinna, Pärnusse, Tartusse, Rakverre ja Viljandisse. Jüriöö tule teekonda on kaasatud kõikide valdade ja külade elanikud, kust märgutuli läbi läheb. Tuleketi moodustamiseks vajatakse vähemalt 1600 vabatahtlikku tulehoidjat, kes soovivad anda oma panuse külaelu elavdamisse ja näidata kogu Eestile, et küla veel elab. Nii nagu Jüriöö ülestõusu ajal, antakse märgutuli edasi järkjärgulise tõrvikute süütamisega – kes tõrvikutuld näeb, süütab vastavalt sellele oma tõrviku ja annab süütamisest märku järgmisele trassil viibivale vabatahtlikule.

Üritust korraldab Ajakeskus Wittenstein koostöös SA Pärnu Muuseumi, SA Eesti Maaelu Muuseumid, Viljandi Muuseumi, Kaitseliidu, Jüriöö pargi, EV100 toimkonna ja tuletrassi läbivate omavalitsuste ja küladega. 

Täpsemalt saad lugeda www.jüriöömärgutuled.ee  ja  www.facebook.com/margutuled/

Anna oma panus ja tule vabatahtlikuks tulehoidjaks Rae vallas.

Informatsioon ja registreerimine Rae vallas kristi.aru@rae.ee

Lähiajal tulemas

Lähiajal on tulemas mitmeid ettevõtmisi, kuhu oled oodatud osalema:
Peetri aleviku üldkoosolek  toimub  juba järgmisel neljapäeval 18.aprillil, algusega 19.00 Peetri koolimajas. Päevakavas on ülevaade 2018 tehtust ja 2019 plaanid. Küsimustele vastavad vallavalitsuse esindajad. Et iga küsimus saaks vastuse just õigelt inimeselt, siis palun küsimused ette saata  e-posti vanem@peetri hiljemalt 16.aprilliks.
Südamekuu raames toimub 28. aprillil juba traditsiooniks saanud jalgrattamatk. Start antakse Peetri kooli eest kell 11.00, täpne marsruut selgub lähiajal ja sõltub pisut ilmast ja teeoludest.

“Teeme ära” talgupäev toimub  4.mail 10.00-14.00. Plaan on teha Peetri puhtaks talve jooksul kogunenud prügist. Töökindaid ja prügikotte jagame kell 10.00 Peetri kooli ees. Talgutele registreeruda saab siin: http://talgud.teemeara.ee/events/heakorratalgud-peetri-alevikus-6

Ja nüüd info jäätmetest: 
 
Tasuta haljastusjäätmete kogumisring. 
Kevadel korraldab Rae vald tiheasustusaladel lehtede ja okste kogumisringi. Lehtede ja okste äraandmiseks tuleb registreerida tuleb hiljemalt 18. aprilliks helistades numbril 605 6781, 605 6750 või kirjutades ege.kibuspuu@rae.ee. Teatada tuleb oma nimi, kontakttelefon, aadress ja kottide arv ning suurus. Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse kilekottidesse (mis tõstmisel ära ei lagune, maksimaalse suurusega 150 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale. Neid kilekotte, kus on näha muid jäätmeid peale okste ja lehtede ära ei viida. Kottide äravedu algab 22. aprilli hommikul ning selleks ajaks peavad kotid olema aia taha tõstetud.
 
Ohtlike jäätmete kogumisring

27. aprillil 2019 toimub igakevadiseks traditsiooniks muutunud ohtlike jäätmete kogumisring, mille käigus peatub ohtlike jäätmete furgoonveok järgnevates peatumispaikades:

09.00–09.30 Peetris, Mõigu ja Heki tee ristmikul

10.00–10.30 Mõigus, Kaabli tn garaažide ees

11.00–11.30 Assakul, Järve tee 4 ees

Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on vanad ravimid, kasutatud õlid ja õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained, säästupirnid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, patareid, väikeakud ja akudega seadmed.

Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu tasuta.

Suurjäätmete kogumine

Suurjäätmed on vanamööbel, diivanid, toolid, lauad, kapid, vaibad jms suuremõõtmeline jääde, mis ei mahu oma mõõtmete või kaalu tõttu konteinerisse. Alates 01.01.2017 viib AS Eesti Keskkonnateenused suurjäätmed tasuta ära.

Suurjäätmete alla ei klassifitseeru ehituspraht, igasugune ehituse või lammutuse tegevusel tekkinud jäätmed (aknaraamid, betoon, tellised, kips, keraamika jm). Samuti ei klassifitseeru suurjäätmetena elektroonikajäätmed (külmikud, pliidid, pesumasinad jm).

Suurjäätmete vedu saab tellida AS Eesti Keskkonnateenused aadressilt tallinn@keskkonnateenused.ee, telefonilt 640 0800 või infotelefonilt 1919.