1. märtsil toimunud Peetri aleviku koosolekul tegi alevikuvanem Margus Laula kokkuvõtte aleviku eestseisuse ja Peetri Seltsi tegemistest.
Praktiliselt kõiki möödunud aastal läbi viidud üritusi (vastlapäeva pidamine, kevadine kirbuturg koolimajas, kevadised koristustalgud, jaanipäev, Peetri päeva ehk laadapäeva ja kontserdi korraldamine augustis, Peetri retk/matk, mardilaat, koduste laste jõulupidu, kuuskede põletamine) on plaanis ka sel aastal korrata. Vastlapäev ongi juba peetud.
Margus mainis ka, et 1. veebruaril alanud seltskonnatantsukursuste kohad said kiirelt täis, kuid lootust on võimaluseks avada teinegi grupp.
Peetri päeva toimumisele kaasaaitamise eest öeldi tänusõnad mitmetele ettevõtetele ja asutustele: Ruf, Kalevi kommivabrik, Peetri Kool, helkur.eu ja logistikafirma DSV, Hansaviimistluse OÜ, Esto Projekt OÜ, Kaitseväe Logistikakeskus, Oravapoisid OÜ, Peetri kõrts, RVAKS, Rae Vallavalitsus.
Tänukirjad said Marc Vokk ja Meelis Uuk, kes märkimisväärse summaga toetasid Peetri esmamainimise tähistamiseks Peetri parki paigaldatud mälestustahvli paigaldamist.

Vallavanem Veigo Gutmann keskendus lähituleviku arengutele Peetri alevikus ja lähikonnas – Tartu mnt laiendamine Mõigus, Selveri detailplaneering, sh Selveri krundi lähiala tänavate rekonstrueerimine, Suurekivi tänava sadevee probleemide lahendamine, Vana-Tartu mnt truubi vahetus, Peetri kooli ja lasteaia laiendamine, külaplatsi rajamine. Diskussioon tekkis Mõigu tee laiendamise teemal. Vallavalitsus on Selveri detailplaneeringuga seoses arendajalt välja kaubelnud nii Mõigu tee kui Aruheina tee rekonstrueerimise (arendaja kulul), kuid kuna Selveri ehitamiseni läheb veel aega, siis nõudsid mõned koosolekul osajelad, et vallavalitsus peaks esialgu tegema ajutise lahenduse ehk laiendama teed meeter-poolteist oma vahenditega. Vallavanema seisukoht oli, et see oleks asjatu ressursside raiskamine enne tänava täielikku rekonstrueerimist Selveri poolt. Küll on valla eelarve kulul käesoleval aastal plaanis asfalteerida Küti tee kõvakatteta lõik.

Vallavanema sõnul tuleb Aruheina teele (Selveri taha) veel väike park, uus lasteaed ning ridaelamud. Aruheina tee lasteaia ehitus on planeeritud 2014. aastasse.

Suurekivi tee kevadiste üleujutuste probleem peaks saama lahenduse juba sel aastal kui Suurekivi tee pumpla ühendatakse Kuldala pumplaga. Praegu käivad projekteerimistööd.

Peetri kooli ja lasteaia laienduse ehitustööd algavad sügisel 2012, laiendused valmivad 2013.Kumbki laiendus läheb maksma 2,5 miljonit eurot. Laienduse käigus lisandub kooli senisele projektijärgsele 432-le õpilaskohale 216, lasteaia 120-le kohale lisandub 240 kohta. Sellega saab Peetri lasteaed olema suurim lasteaed Eestis.

Oluline teemaplokk oli külaplatsi rajamine aastatel 2014-2015. See hakkab hõlmama lava koos istumisalaga, noortekeskust, perearstikeskust, puhke- ja mänguala, kokku läheb külaplatsi rajamine maksma ca 1,5 miljonit eurot.
Mitmed küsimused kuulajaskonnast puudutasid lasteaiajärjakorda. Esitati süüdistusi, et lasteaiakohti on valla lasteaedadesse saanud inimesed, kel selleks õigust pole. Volikogu revisjonikomisjoni esimees J.Kivit palus sellistest juhustest endale teada anda, vallavanem ütles, et pöördutagu otse tema poole.

Üks küsimus publiku hulgast puudutas Pajusaare tee kõvakatteta lõigu tulevikku. Vallavanem vastas, et Pajusaare tee on eratee ja vald erateed asfalteerida ei saa; parimal juhul on mõeldav, et vald mingil määral toetab rahadega kui elanikud ise samuti omafinantseeringuks raha panustavad.

Ülevaate koosolekul räägitust kirjutas Raul Rannaste.

Jaga ja naudi:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Live
 • Netvibes