2011. aastal toimub Eestis 11. rahva ja eluruumide loendus (REL 2011), mille käigus loetakse üle Eesti alalised elanikud ja eluruumid. Selle eesmärk on varustada avalikkust, teadusasutusi, kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi ja ettevõtteid ning rahvusvahelisi organisatsioone kvaliteetse infoga riigi rahvaarvu, rahvastiku koosseisu, paiknemise ja rände ning eluruumide ja elamistingimuste kohta ning anda alusandmestik edasiseks riiklike statistiliste vaatluste korraldamiseks. 2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. 2010. ja 2011. aastal toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikes maailma riikides.

Prooviloendus aluseks 2011. aasta rahvaloenduse õnnestumisele. Prooviloenduseks on valitud üle Eesti võimalikult erinevad piirkonnad ja asustustüübid, et katsetada põhjalikult loenduse korraldust ja loodud infosüsteeme. REL 2011 prooviloendus toimub kokku üheksal kohaliku omavalitsuse territooriumil, sealhulgas meie külas.

Vabariigi Valitsuse rahvaloenduskomisjoni otsusel toimub REL 2011 kombineeritud kõiksel meetodil. See tähendab, et andmete saamiseks kasutatakse peale kodukülastustega intervjuude esimest korda Eesti rahvaloenduste ajaloos ka e-loendust, mis võimaldab kõigil end ja oma leibkonda ise internetis e-ankeeti täites loendada. Samuti on Statistikaamet REL 2011 puhul jätnud minevikku paberankeedid — loendaja sisestab andmed otse sülearvutisse, kust need edastatakse kohe mööda turvakanaleid serverisse. Seega on Eesti rahvaloenduste 130-aastases ajaloos tegu esimese paberivaba loendusega.
E-loenduse videodemo saab vaadata www.youtube.com/REL2011EE

Kuidas täpsemalt e-loendus välja näeb? Vaata https://estat.stat.ee/
Kellel internetis ennast loendada ei ole võimalik, neile tuleb loendaja koju: 1.märts – 31.märts.2010.

Prooviloenduse klienditugi:
e-post: rel2011@ stat. ee

tel: 625 9100
31.12.2009–21.02.2010   E–P 8.00–22.00
22.02–31.03.2010    E–R 8.00–18.00

Jaga ja naudi:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Live
 • Netvibes