Peetri Selts on asutatud 09.08.2009.a. Peetri külas ning MTÜ Peetri Selts on registreeritud 21.08.2009.a.

Seltsi liikmemaksu suurus on 15 eurot aastas (27.02.2012 juhatuse koosoleku otsus).

Selts järgib oma tegevuses vabaühenduste eetilisi põhimõtteid.

Seltsi prioriteetsed tegevusvaldkonnad:

  • Arengukava koostamine-täiendamine – Kuldar Mets
  • Turvalisuse küsimused – Margus Laula
  • Veebikeskkondade arendus – Aivar Ilves
  • Veebi ja sotsiaalmeedia kanalite toimetamine – Kaia Roots
  • Seltsielu edendamine – Alevikuvanem

Seltsi dokumendid:

Seltsi projektid

Seltsi sõbrad ja toetajad