Peetri Selts MTÜ poolt läbiviidud välisrahastusega projektid

 • Peetri aleviku rahvaürituste läbiviimiseks helitehnika soetamine
  • Projekti kogumaksumus: 8395.20, millest toetus 7555 EUR LEADER programmi raames (sügis 2012)
 • Telkide soetamine kogukonna ühisssündmusteks
  • Projekti raames on ostetud 3 telki; 1 telk – 5x10m, 1 telk – 5x8m ja 1 telk – 3x3m, mida kasutatakse ühissündmuste korraldamiseks (töötoad, kogukonna koosolekud, arutelud, koolitused jne).
  • Projekti kogumaksumus: 1316,00 EUR, millest toetus 1184,40 EUR KOP programmi meetme 3 raames (kevad 2013)
 • Peetri aleviku orienteerumisvõistlus “Tunne oma kodukohta”
  • Projekti toetus 1524,04 EUR KOP programmi meetme 1 raames (kevad 2013)
 • Kogukonna ühissündmustel toitlustamiseks inventari soetamine
  • Projekti toetus 1886,52 EUR KOP programmi meetme 2 raames (sügis 2014)
 • Peetri aleviku 5. laadapäeva ja kontserdi korraldamine.
  • Projekti toetus 1990,00 EUR KOP programmi meetme 1 raames (sügis 2014)
 • Peetri Seltsi helitehnika turvaline transportimine ja säilitamine.
  • Projekti toetus 1253,77 EUR KOP programmi meetme 2 raames (kevad 2015)
 • Piirkonna turvalisuse tagamine ja kättesaadava operatiivselt koordineeritud igapäevase abi võimaldamine.
  • Projekti toetus 13936,07 EUR KÜSKi vabaühenduste 2015. aasta koostöövõrgustike taotlusvooru raames (kevad 2015)
  • Eesmärk: Rae valla uusasumites olemasolevate siseturvalisuse huvigruppide kaardistamine ning sisemiste võimete väljaselgitamine, mille tulemusena toimib kogukonnasisene süsteem, mis tagab operatiivse abi õnnetusjuhtumite jms. hädaolukordade puhul ning väheneb piirkonna kuritegevus.
  • Lühikokkuvõte ja tulemus: Kaardistada kogukonnas olemasolvate vabatahtlike (külaseltsid, naabrivalve sektorid, kaitseliit, abipolitseinikud, korteriühistud) suutlikkus ja kompetents piirkonna turvalisuse tagamiseks, luua andmebaas operatiivse abi tagamiseks. Kutsuda kokku uusasumites tegutsevate huvigruppide ümarlaud, tutvuda naabervaldade kogemustega ning viia läbi turvalisuse tagamise ja esmaabi andmise koolitused kogukonna jaoks olulise keskkonna säilitamisel. Käivitada vabatahtlike patrullid ja luua IT-lahendus (alert app) kiireks abi kutsumiseks ja reageerimiseks.
 • Peetri Seltsi veski aknad
  • Projekti toetus 1774,00 EUR KOP programmi meetme 2 raames (sügis 2016)

 

Leader KÜSK KOPKÜSK