Peetri alevik

Pealinna lõunavärav

  

Kanded sildiga ‘areng’

Peetri aleviku üldkoosolekust

Peetri aleviku üldkoosolekul taasvaliti alevikuvanemaks Margus Laula, kes sai ainult poolthääli (33), ei ühtegi vastuhäält. Soovime Margusele edu uueks ametiajaks! Harjumaa Ühistranspordikeskuse esindaja tutvustas Peetri piirkonna ühistranspordi korralduse muudatusi alates sügisest. Liin 121 liigub pikeneb Reti teeni. Lisaks alustab tööd uus liin 132, mis võimaldab liikuda suunal Peetri-Järveküla-Rae küla-Jüri. Vallavanem Mart Võrklaev tutvustas alevikuga seotud […]

Peetri seltsi kiri Ülemiste järve sanitaarkaitsealast tutvustamine volikogus 20.05

Tänasel Rae vallavolikogu istungil toimub Peetri seltsi kirja Ülemiste järve sanitaarkaitsealast tutvustamine ning Keskkonnaministeeriumile ja Riigikogu keskkonnakomisjonile edastamine. […] Elanikel on mõistlik jälgida volikogu istungit ja arvamused on saata otse asjaosalistele. Järgmine vallavolikogu istung toimub 20. mail algusega kell 17.30 vallamajas. Päevakorras: 1. Ülevaade Rae valla 2014. aasta eelarve täitmisest 2. EL perioodil 2014-2020 Siseministeeriumi poolt […]

Kuula ära Rail Baltic arutelu 3.10.2013 kl 18 Rae Kultuurikeskuses

  Tuletame meelde, et 3.oktoobril  2013 toimub algusega kell 18.00 Rae Kultuurikeskuses Rail Baltic maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi (lühendina KSH) ja trassi maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade avalik arutelu.  Oluline on, et sellel koosolekul saab ülevaade inimeste poolt esitatud ettepanekutest Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu lähteseisukohtadele ning sellel arutelul saab selgeks, mida edasises töös peab KSH […]

Loome Peetri sümboolikat!

Käesolevaga kuulutame välja konkursi Peetri aleviku logo, tunnuslause ja meene leidmiseks. Konkursile võib pakkuda neist vaid ühe (kas siis ainult logo, ainult tunnuslause või ainult meene) või siis kogu komplekti. Logo ja tunnuslauset peab olema võimalik kasutada veebis, trükistel, meenel. Meene võiks olla ese, mida kinkida külalistele, koostööpartneritele ning mida saaksid huvilised endale osta. Meene […]

Jõulukuused, külaplats ja muu info

Nagu juba tavaks saanud, toimub ka tänavu jõulukuuskede põletamine – seekord 8. jaanuaril kell 19 Peetri kooli kõrval kelgumäe juures – sealsamas, kus oli jaanituli. Kuuski võib aga lõkkehunnikusse viia juba varem. Valminud on Peetri külaplatsi ja selle lähiala detailplaneering. Planeeringuga saab tutvuda Rae vallamajas kuni 10. jaanuarini või interneti vahendusel aadressil http://gis.rae.ee/ Vastuväited ja […]