Peetri alevik

Pealinna lõunavärav

  

Kanded sildiga ‘areng’

Detailplaneeringu avalikustamisest

Peetri küla Läike tee T3, 18, 20, 20a, 22, 24, 26, Vägeva T5 kinnistute ja lähiala detailplaneeringuala avalikustamine toimub 20.detsember 2010- 02.jaanuar 2011. Täieliku projektdokumentatsiooniga saab tutvuda Rae valla arhitekti juures aadressil Aaviku tee 1, Jüri alevik. Menetluse käigu ja joonistega saate tutvuda internetiaadressil http://gis.rae.ee/. Märkused ja ettepanekud planeeringu kohta palutakse esitada vallavalitsusele kirjalikult posti […]

Peetri kool valiti innovaatiliste koolide programmi

Tallinnapostimees.ee uudis 10.10.2010 kl 15:14 Eesti kool valiti ülemaailmsesse innovaatiliste koolide programmi Peetri kool valiti Microsofti innovaatiliste koolide programmi, mis koondab 54 uuendusmeelsemat kooli üle maailma. /../ Peetri kooli direktori Luule Niinesalu sõnul on see koolile kõrge tunnustus ja suurepärane võimalus pakkuda Eesti õpilastele uue lähenemisviisiga õpet. «Avasime oma kooli uksed aasta tagasi teadmise ja […]

Maanteeamet teeb ettepaneku saneerida Peetri teedevõrk

  Peetri lähiajalugu õpetab kui  tähtis on homsega arvestamine normaalseks eluks elementaarse rajamisel, nagu avalikud teed, toimivad trassid ja piisav haridusasutuste võrk. Erakordselt oluline on otsusetegijate ettekujutusvõime 5..10..50 aastat, sestap püüdkem neid toetada! Samaväärset vastutust tuleviku ees kanname meie, kes me siin elame – kasutagem siis antud unikaalset võimalust planeeringutes kaasarääkimisel! Väga tore, et nn Mõigu ristmiku (Tartu mnt laienduse) avalikul […]

Peetri tee korras!

Juba paar päeva on taas liikluseks avatud Peetri tee, Heki tee, Peetri põik. Peetri tee asfalteerimisest on olnud juttu aastaid, tegelikult isegi aastakümneid. Nüüd on see valmis! Uus teelõik korralikult märgistatud, välja on ehitatud kergliiklustee ja püsti pandud tänavavalgustus. Mugavam nii jalakäijatele, jalgratturitele kui autodele. Heki tee ja Peetri tee ristumiskohal on künnis, autojuhtidele meelespidamiseks, […]

Mõigu ristmiku eelprojekti keskkonnamõjude hindamise aruanne

Maanteeamet teatab Mõigu ristmiku eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust, avaliku arutelu toimumisest ja eelprojekti tutvustamisest. Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu ja eelprojekti tutvustus toimub 04.05.2010 kell 18.00 Peetri Lasteaed-Põhikooli aulas, Pargi tee 6, Peetri küla, Rae vald.