Kohalike teenuste pakkumise ergutamiseks avaldame potentsiaalsete kasutajate hulga lähiümbruses, REL 2011 põhjal. Statistikaameti kodulehel on lihtne teha väljavõtteid ka teiste piirkondade kohta. 2011a rahvaloenduse toimumise ajal olime veel Peetri küla. Võibolla mõnel taksofirmal on kasulik teada, et siin elab ca 4500 inimest vanuses 18-64a, kellest olulise osa jaoks bussiühendus Tallinnaga hetkel ebapiisav. Elanikel oleks põhjus […]