Peetri alevik

Pealinna lõunavärav

  

Kanded sildiga ‘keskkond’

Jõulukuused, külaplats ja muu info

Nagu juba tavaks saanud, toimub ka tänavu jõulukuuskede põletamine – seekord 8. jaanuaril kell 19 Peetri kooli kõrval kelgumäe juures – sealsamas, kus oli jaanituli. Kuuski võib aga lõkkehunnikusse viia juba varem. Valminud on Peetri külaplatsi ja selle lähiala detailplaneering. Planeeringuga saab tutvuda Rae vallamajas kuni 10. jaanuarini või interneti vahendusel aadressil http://gis.rae.ee/ Vastuväited ja […]

Lastele rõõmuks!

Loodetavasti on lastega jalutavad emmed-issid juba märganud, et Peetri pargi laste mängunurk on täienenud! Pargi laste mängulinnaku rajamise oli vallavalitsus eelarve pingelisust arvestades kavandanud järgmisse aastasse. Siiski leidis vald võimalusi teha seda kiirendatud korras. Eelmisel aastal valmis Peetri pargis lastele liivakast. Nüüd on lisandunud ka mudilaste liumägi ja ronimissein ning põnnidel pargis rohkem võimalusi tegutsemiseks. […]

Sügisesest lehekoristusest

Nüüd teade aiapidajatele ja teistele, kes kokkuriisutud lehtedega juba hädas. Alates 17. oktoobrist kuni 21. oktoobrini on võimalik registreerida haljastusjäätmete äraviimisele Rae vallast. Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse kilekottidesse (mis tõstmisel ära ei lagune ja minimaalse suurusega 100 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite (prügikonteinerid asuvad Küti tee ja Salu tee ristmikul ning Heki ja Mõigu tee […]

Haljastusjäätmetest

Kevadest saadik veetakse Küti ja Salu tee ning Heki ja Peetri tee ristmikutel asuvate prügikonteinerite juurest ära prügikottidesse pakitud haljastusjäätmeid: muru, oksarisu jms. Aiapidajate rõõmuks. Nüüdeks on aga mitmed “nutikad” sinna vedanud ka oma olmejäätmeid. Olmejäätmete jaoks on igas majapidamises oma prügikast, pakendite ja paberi jaoks on suured konteinerid ja kilekottidesse eelnimetataud kohtades juures tohib […]

Hinnatsoonidest ehk kuidas kujuneb maamaks

Maa maksustamisel (maamaks) kasutatakse maade korralise hindamise tulemusi. Maa korralise hindamise töid teostab Maa-amet ja on teinud seda taasiseseisvunud Eestis kolm korda. Hindamisel lähtutakse maa turuväärtusest. Viimane hindamine toimus 2001a ja selle tulemusena  jaotati  Rae valla territoorium seitsmeks hinnatsooniks. Igal hinnatsoonil on oma turuväärtus. Hindmisel olid lähteandmeteks 1996 a hindamise tulemused, maaregistri tehingute andmebaas, omavalitsuse […]