Peetri alevik

Pealinna lõunavärav

  

Kanded sildiga ‘kommunaal’

Suurekivi trassist

Pisut asist juttu ka: Lähipäevadel jätkab AS ELVESO Peetri aleviku sadevee probleemide lahendamist. Selleks alustatakse sadeveetrassi ehitusega Kuldala tee ja Suurekivi tee piirkonnas. Koos eelmistel aastatel puhastatud kraavide ja rajatud uute kraavidega peaks kogu Peetri elamualade sadevee probleeme leevendama Suurekivi tee drenaaži ühendamine Kuldala sadevee pumplaga.

Maamaksust vabastamine

Maamaksust vabastamise avalduse esitamiseks on jäänud loetud päevad! Maaomanikud, lugege tähelepanelikult: Rae vallavolikogu kehtestas Rae vallas 2012. aastal maksustatava maa kohta maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks olevale haritavale maale ja looduslikule rohumaale kehtib 2,0 % maamaksumäär maa maksustamishinnast aastas. Alates 01. jaanuarist 2012 kuni aasta lõpuni on maamaksust vabastatud rahvastikuregistri andmetel seisuga […]

1.mai – Talgupäev Peetris

Sombusel laupäeva hommikul tervitas kooli juurde kogunenud talgulisi kerge vihmasabin. Eesti suurimas külas leidus ligi 30 vaprat, kes hoolimata nadist ilmast tulid kokku, et üheskoos teha oma küla heaks veidi tööd. Sügav tänukummardus kõigile neile naistele ja meestele ja tublidele lastele. Tänu teile on rämpsust puhas Salu tänava Suurekivi poolne osa; puhtad on teeääred Mõigu ja  Küti […]

Teeme küla puhtaks

Vast igaüks on märganud, et lume alt on välja sulanud hulgaliselt prahti ja prügi.  Kui teed on juba suures osas puhtaks saanud, koduõued samuti korras, siis teeservad on endiselt räämas. Teeme oma küla korda, koos tehes läheb see kergelt ja kiiresti.   Koguneme 1. mail kell 11 Peetri kooli juures, et siis  ühiselt teeservad ja haljasalad […]

Peetri tänavaid puhastatakse

Tänavate puhastamisel tekkiv sodi ladustatakse kokkuleppeliselt meie küla territooriumil ja hiljem viiakse see hunnik ka minema. Iga koorma prügiladustamiseks eraldi sõidutamine on mõttetult kallis. Tähelepanelikele külaelanikele ütlen aitähh. Siiski politseid ja keskkonnateenistust pole tarvis kutsuda- tegevus on eelnevalt kooskõlastatud.