Peetri alevik

Pealinna lõunavärav

  

Kanded sildiga ‘küla’

Head uut aastat, Peetri aleviku rahvas!

Jah, nii see on, alatest 1. jaanuarist elame Peetri alevikus. Peamine põhjus, miks Rae vallavalitsus küla muutmist alevikuks soovis, on lihtne: vastavalt valitsuse määrusele „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise kord” on küla hajaasustusega asula või üldjuhul vähem kui 300 alalise elanikuga tiheasustusega asula. Mida nimevahetus kaasa toob? Seniste külateede muutumine tänavateks. Nimelt pole seaduse […]

Ilus päev oli

Ongi Peetri küla juubelipidu peetud. Ilus päev oli, loodetavasti tundsid kohaletulnud mõnu. Laadale kogunes kauplejaid Keilast, Noarootsist, Loksalt, Pärnust, tuli inimesi oma külast, oma vallast, naabervaldadest. Lastel on rõõmu rohkelt ja kuuldavasti vajusid õhtul kui notid unne. Küla sai rikkamaks ühe mälestuskivi poolest (tõsi tahvel jõuab kivi peale mõne aja pärast). Olgem täpsed, tegemist juba […]

Juubel-laat-pidu!

Nüüd on aeg lipsud otseks seada ja lokid pähe keerata – sest juba 27. augustil tähistame oma juubelit! Kuigi üldine arvamus on, et Peetri on viimase 10 aastaga tekkinud, siis tegelikult saab sel aastal tähistada 380. aasta möödumist Peetri küla esmamainimisest ja võib arvata, et küla tegelik ajalugu ulatub veelgi kaugemale. Aga tänasesse päeva! Võtkem […]

Ootame laadakauplejaid külapäevale

27. augustil tähistame külapäevaga 380. aasta möödumist Peetri küla esmamainimisest. Päeva sisse mahub hulga mõnusat tegevust: laat ja mälestuskivi avamine, batuudilinnak lastele ja malesimultaan, esinejad oma vallast ja kaugemalt jne. Siit üleskutse kõigile laadahuvilistele: kõik meistrimehed, osavnäpud, põnevate vidinate meisterdajad, taimetargad, moosikeetjad ja porgandikasvatajad, kõik, kes teete ilusaid asju või kasvatate-valmistate head ja ehedat toidukraami […]

Hinnatsoonidest ehk kuidas kujuneb maamaks

Maa maksustamisel (maamaks) kasutatakse maade korralise hindamise tulemusi. Maa korralise hindamise töid teostab Maa-amet ja on teinud seda taasiseseisvunud Eestis kolm korda. Hindamisel lähtutakse maa turuväärtusest. Viimane hindamine toimus 2001a ja selle tulemusena  jaotati  Rae valla territoorium seitsmeks hinnatsooniks. Igal hinnatsoonil on oma turuväärtus. Hindmisel olid lähteandmeteks 1996 a hindamise tulemused, maaregistri tehingute andmebaas, omavalitsuse […]