Peetri alevik

Pealinna lõunavärav

  

Kanded sildiga ‘kultuurikeskus’

Kuula ära Rail Baltic arutelu 3.10.2013 kl 18 Rae Kultuurikeskuses

  Tuletame meelde, et 3.oktoobril  2013 toimub algusega kell 18.00 Rae Kultuurikeskuses Rail Baltic maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi (lühendina KSH) ja trassi maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade avalik arutelu.  Oluline on, et sellel koosolekul saab ülevaade inimeste poolt esitatud ettepanekutest Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu lähteseisukohtadele ning sellel arutelul saab selgeks, mida edasises töös peab KSH […]

22. veebruaril Eesti Vabariigi 95.aastapäeva tähistamine Rae Kultuurikeskuses

Reedel, 22. veebruaril 2013a algusega kl 19.00 kontsert-aktus Rae Kultuurikeskuses Autasustatakse valla fotokonkursi võitjaid ja tunnustatakse parimaid spordis. Esinevad ans Dvin (Perepeo saate võitja) ja võistlusttantsuklubi Royal tantsijad. Tantsuks Annely Ott & Ivar Hansen Vaata kava Rae Kultuurikeskuse kodulehelt Tantsukingad jalga, ja peole!