Peetri alevik

Pealinna lõunavärav

  

Kanded sildiga ‘liiklus’

Sinu laps jalgrattaga – leia aega ohtude selgitamiseks!

  Lapsratturite jaoks on Peetris liiklemine katkendliku teedevõrgustiku tõttu üsna keeruline.  Palun, leia lapsevanemana aega ja sõitke enamkasutatavad marsruudid koos läbi! Selgita lapsele, kus on suuremad ohukohad, mida jälgida ja kuidas neis käituda. Ning arutlege koos, miks! Leidke ohutumad teekonnad, isegi kui see teeb väikese ringi. Üks ohukoht on Aruheina tee/Raudkivi tee/Suurekivi põik ristmik. Nägin […]

Tartu maantee Mõigu lõigu liiklusolud ahenevad

16. juulil algavad rekonstrueerimistööd Tartu maantee linna piiriga külgneval lõigul Vana-Tartu maanteest Tähnase teeni. Pärast nädalapikkusi ettevalmistustöid suunatakse järgneval nädalal liiklus linnast väljuvale suunale, seega jääb liiklusele avatuks kaks sõidurada – kummaski sõidusuunas üks rada. Ühtlasi suletakse linna siseneval suunal ristuvate tänavate pääsud Tartu maanteele. Tööde käigus ehitatakse välja sademevete kanalisatsioon, tänavavalgustus, sidekanalisatsioon, tugimüürid, foorisüsteemid  […]

Liikluskorraldus

Tähelepanu! Seoses teeremondiga on alates homsest suletud Küti teel lõik Salu tänavast Vana-Tartu maanteeni. Liikluspiirang jääb kehtima vaid kaheks päevaks ja ikka lootuses, et tee seisukord saab paremaks. Kannatlikkust!

Peetri aleviku koosolekust

1. märtsil toimunud Peetri aleviku koosolekul tegi alevikuvanem Margus Laula kokkuvõtte aleviku eestseisuse ja Peetri Seltsi tegemistest. Praktiliselt kõiki möödunud aastal läbi viidud üritusi (vastlapäeva pidamine, kevadine kirbuturg koolimajas, kevadised koristustalgud, jaanipäev, Peetri päeva ehk laadapäeva ja kontserdi korraldamine augustis, Peetri retk/matk, mardilaat, koduste laste jõulupidu, kuuskede põletamine) on plaanis ka sel aastal korrata. Vastlapäev […]

Muudatused kommertsliinide sõiduplaanides

Harjumaa Ühistranspordikeskus annab teada: Alates 01.01.2011 toimuvad muudatused maakonna kommertsliinide sõiduplaanides ·         Lõpetatakse kommertsbussiliini 243A Tallinn – Jüri – Pajupea – Aruküla teenindamine ·         Avatakse uus kommertsbussiliin 244 Tallinn – Jüri – Pajupea – Aruküla ·         Korrigeeritakse kommertsbussiliinide 214, 215 ja 259 sõiduplaane. Vedaja poolt teavitatakse muudatusest sõitjaid ka bussides Täpsem info  http://www.harjuytk.ee/