Peetri alevik

Pealinna lõunavärav

  

Kanded sildiga ‘loendus’

Rahvaloenduse II etapp

Täna, 5. märtsil algab 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) prooviloenduse teine etapp, kui Statistikaameti küsitlejad külastavad nende prooviloenduspiirkondade elanike kodusid, kes ei osalenud e-loendusel. Küsitlusloenduse käigus külastavad kokku 24 küsitlejat nende inimeste kodusid, kes ei osalenud e-loendusel, jätsid ankeedi täitmise pooleli või kui on tarvis e-loenduse käigus kogutud andmeid täpsustada. Küsitlejad esitavad […]

Rahvaloenduse prooviloendus Peetri külas

2011. aastal toimub Eestis 11. rahva ja eluruumide loendus (REL 2011), mille käigus loetakse üle Eesti alalised elanikud ja eluruumid. Selle eesmärk on varustada avalikkust, teadusasutusi, kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi ja ettevõtteid ning rahvusvahelisi organisatsioone kvaliteetse infoga riigi rahvaarvu, rahvastiku koosseisu, paiknemise ja rände ning eluruumide ja elamistingimuste kohta ning anda alusandmestik edasiseks riiklike statistiliste vaatluste […]