Peetri alevik

Pealinna lõunavärav

  

Kanded sildiga ‘Mõigu ristmik’

Mõigu tee sulgemine Tartu mnt – Aruheina lõigus

Ajavahemikul 27.05.13 – 31.07.13 suletakse liikluseks Peetri alevikus asuv Mõigu tee lõigus Tartu mnt – Aruheina tee. Ümbersõiduks on võimalik kasutada Vana-Tartu maanteed või Vägeva teed vastavalt lisatud liiklusskeemile. Eeldatavalt juulis on tulemas Mõigu tee täielik sulgemine liikluseks, millest teavitatakse täiendavalt.  

Tartu maantee Mõigu lõigu liiklusolud ahenevad

16. juulil algavad rekonstrueerimistööd Tartu maantee linna piiriga külgneval lõigul Vana-Tartu maanteest Tähnase teeni. Pärast nädalapikkusi ettevalmistustöid suunatakse järgneval nädalal liiklus linnast väljuvale suunale, seega jääb liiklusele avatuks kaks sõidurada – kummaski sõidusuunas üks rada. Ühtlasi suletakse linna siseneval suunal ristuvate tänavate pääsud Tartu maanteele. Tööde käigus ehitatakse välja sademevete kanalisatsioon, tänavavalgustus, sidekanalisatsioon, tugimüürid, foorisüsteemid  […]

Maanteeamet teeb ettepaneku saneerida Peetri teedevõrk

  Peetri lähiajalugu õpetab kui  tähtis on homsega arvestamine normaalseks eluks elementaarse rajamisel, nagu avalikud teed, toimivad trassid ja piisav haridusasutuste võrk. Erakordselt oluline on otsusetegijate ettekujutusvõime 5..10..50 aastat, sestap püüdkem neid toetada! Samaväärset vastutust tuleviku ees kanname meie, kes me siin elame – kasutagem siis antud unikaalset võimalust planeeringutes kaasarääkimisel! Väga tore, et nn Mõigu ristmiku (Tartu mnt laienduse) avalikul […]

Mõigu ristmiku eelprojekti keskkonnamõjude hindamise aruanne

Maanteeamet teatab Mõigu ristmiku eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust, avaliku arutelu toimumisest ja eelprojekti tutvustamisest. Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu ja eelprojekti tutvustus toimub 04.05.2010 kell 18.00 Peetri Lasteaed-Põhikooli aulas, Pargi tee 6, Peetri küla, Rae vald.

Lahendused Mõigu “pudelikaelale”

Esmaspäeval, 21.10.2009, tutvustati Peetri Koolis plaane Mõigu ristmiku laiendamiseks. Plaanid on suured ja kindlasti mitte lähiaastail elluviidavad. Esialgse kava kohaselt on Tartu maantee alguse „pudelikaela“ kaotamiseks võimalusi kolm: Mõigu vahelise Tartu maantee laiendamine, tunneli või estakaadi rajamine. Tegemist on alles esimeste kavanditega, eelprojekt peaks valmima järgmise aasta märtsiks. Millal aga detailseks projekteerimiseks läheb või kopp […]