Mõigu ristmiku eelprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu Maanteeamet teatab keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust. Mõigu ristmiku keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 19. oktoobril 2009 algusega kell 18 .00 Peetri Lasteaed-Põhikooli aulas, Pargi tee 6, Peetri küla, Rae vald.