Peetri alevik

Pealinna lõunavärav

  

Kanded sildiga ‘rahvas’

E-loendus kestab täie hooga

Peetri külas on e-loendusel loetud üle 300 inimese           Rae vallas ja veel kaheksas Eesti omavalitsuses jätkub 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) prooviloendus, mille käigus loendatakse enam kui 10 000 inimest ja nende eluruumid. Prooviloenduse käigus katsetatakse loodud infosüsteemi, valitud metoodikat ja tööde üldist korraldust. Praeguseks on elektrooniliselt täidetud ankeedid juba üle 3000 inimese […]

Peetri elanike üldkoosolek 2.juunil 2009a Jüri Gümnaasiumis

Peetri küla elanikeÜLDKOOSOLEK Teisipäeval, 2.juunil 2009 kl 18.30Jüri Gümnaasiumi aulas, Laste tn 3. Päevakord:1. Külavanema tegevusaruanne.2. Peetri külavanema erakorralised valimised.3. Vallavanem R.Uukkivi ettekanne, elanike küsimustele vastamine.4. Kohapeal algatatud küsimused. Mõttekas on saata küsimused asjaosalistele ette või mulle, et saaksin paluda ametnikke osalema kui mõni teema mahukas. Annan siin teada, kui esinejaid lisandub. Varasemalt on olnud […]

Kui palju meid Peetri külas on?

Küllap on meilt kõigilt vahel küsitud, kuipalju toredaid inimesi Peetris elab. Pakun ühe arvutuskäigu siin, mille järgi sain elanike hulgaks vähemalt 3700, kellest 900 lapsed. Ühe leibkonna keskmiseks suuruseks arvestatakse 2,5 inimest, meil on üle 1500 leibkonna.Rahvastikuregistri andmetel on märkinud Peetri oma elukohana 1956 inimest (mai 2009a), seega ligi kaks korda vähem.