Tuletame meelde, et 3.oktoobril  2013 toimub algusega kell 18.00 Rae Kultuurikeskuses Rail Baltic maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi (lühendina KSH) ja trassi maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade avalik arutelu.  Oluline on, et sellel koosolekul saab ülevaade inimeste poolt esitatud ettepanekutest Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu lähteseisukohtadele ning sellel arutelul saab selgeks, mida edasises töös peab KSH […]