Peetri alevik

Pealinna lõunavärav

  

Kanded sildiga ‘vallavalitsus’

Valla vastus, miks Aruheina lasteaia metsast ei säilitatud ühtegi puud

Abivallavanem Priit Põldmäe vastus pöördumisele elanikele südamevalu tekitanud lageraie kohta:  Rae vallavalitsus Peetri alevikuvanemale 04.02.2014a  Aruheina lasteaia haljastusest  Kavandatud tegevused Aruheina tee 7 asuval Aruheina lasteaia krundil on kooskõlas Rae Vallavalisuse 09.10.2012 korraldusega nr 1016 kehtestatud Peetri küla Veesaare ja Lepassaare kinnistute detailplaneeringuga. Detailplaneeringu alal on tegemist võsastunud endise põllumaaga. Planeeringu kohaselt on lasteaia krundiks planeeritud Pos […]

Avalik kiri Rae vallavalitsusele seoses lageraiega Aruheina lasteaia krundil

Avalik kiri Rae vallavalitsusele 09.01.2014 Aruheina lasteaia krunt Aruheina ja Raudkivi teede nurgal oli oma kõrghaljastuse tõttu suurepärane koht lasteaia rajamiseks. On arusaadav, et lasteaia ehitamine toob paratamatult kaasa suure osa puude langetamise – nii nende, mis otseselt jäävad ette lasteaia hoonele ja rajatavatele paviljonidele kui samuti nende, mis oleks tulnud langetada liigtiheda haljastuse hõrendamiseks. […]