Peetri alevik

Pealinna lõunavärav

  

Kanded sildiga ‘vesi’

Mõigut ja Järveküla lähiümbrust ootavad ees uuendused

Rae vallavalitsusest on saabunud järgmine info: Mõigu saab uue veevärgi ja kaasaegse väljanägemise, Järveküla ja selle lähiümbrus parema veesurve, sest piirkonda rajatakse uus survetõstepumpla. Vallavanem Mart Võrklaev ja AS Elveso juhatuse liige Indrek Metusa sõlmisid ehituslepingud AS Nordecon juhatuse liikme Avo Amburiga, et asuda ellu viima projekti „Mõigu asumi vee ja kanalisatsiooni torustike ja tänavavalgustuse […]

Tasuta kastmisvesi

AS ELVESO ei võta aiapidajatest klientidelt (koduklientidelt), suvisel kastmisperioodil (01.juunist – 31. augustini) kastmisvee kanaliseerimise eest tasu. Soodustust saab eramu (v.a. kortermajad) omanik(ud) või valdaja(d) kellel: on AS ELVESO poolt vastu võetud veemõõdusõlm, on AS-iga ELVESO kehtiv veevarustuse ja reovee või reovee ärajuhtimise teenuse müügileping, paarismajade korral on mõlema kaasomaniku nõusolek ja tehakse ühine avaldus, […]

Kastmisvee avaldus

Tähelepanu aiapidajad! Juhul, kui te teete õigeaegselt AS Elvesole avalduse, pääsete suvisel kastmisperioodil (1.juunist – 31. augustini) kastmisvee kanaliseerimise tasust. Soodustust saavad eramu omanikud, kellel on AS ELVESO poolt vastu võetud veemõõdusõlm, kehtiv veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse müügileping, paarismajade korral on mõlema kaasomaniku nõusolek ja tehtud ühine avaldus, pole AS ELVESO ees võlgnevusi ja […]

Nabala karstiala kaevandusest ja salajõest meie jalge all

Nabala kandi inimesed on mures (ja Nabala ei asu meist üldse mitte kaugel)- sinna tahetakse rajada lubjakivimaardla. Kaevanduse rajamine tähendaks põhjavee alanemist 20 meetri võrra – see omakorda tühjendaks ümberkaudsete külade kaevud, lõpetaks unikaalse Tuhala Nõiakaevu tegevus, mõjutaks taimestikku ja muudki. Pärast kaevandamist Nabala karstialal endine veerežiim ei taastu, sest maa-alused vooluteed lõigatakse läbi.  Täpsemalt […]

ELVESO infotund neljapäeval 2.04.2009 kell 17.00

AS ELVESO infotund neljapäeval, 2.04.2009 algusega kell 17.00, Rae Kultuurikeskuses, Aruküla tee 9, Jüri. Päevakorras:1. Ülevaade soojatootmisest2. Ülevaade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hinnast3. Ülevaade elektri müügist4. AS ELVESO 2009. a majandustegevuse finantsaruanne5. AS ELVESO 2009. a investeeringute kavaAS ELVESO infotundneljapäeval, 2.04.2009 algusega kell 17.00, Rae Kultuurikeskuses NB! Saab küsida Sind huvitava piirkonna plaanide kohta kanaliseerimisel ja […]