Abivallavanem Priit Põldmäe vastus pöördumisele elanikele südamevalu tekitanud lageraie kohta: 

Rae vallavalitsus Peetri alevikuvanemale 04.02.2014a

 Aruheina lasteaia haljastusest

 Kavandatud tegevused Aruheina tee 7 asuval Aruheina lasteaia krundil on kooskõlas Rae Vallavalisuse 09.10.2012 korraldusega nr 1016 kehtestatud Peetri küla Veesaare ja Lepassaare kinnistute detailplaneeringuga. Detailplaneeringu alal on tegemist võsastunud endise põllumaaga. Planeeringu kohaselt on lasteaia krundiks planeeritud Pos 6, millele detailplaneering säilitatava haljastuse osas ei ole ettekirjutusi teinud.

 Aruheina lasteaia hoone sai planeeritud selliselt, et see mahutaks võimalikult palju lapsi, et tekitada juurde lasteaia kohti, millest Peetri piirkonnas on puudus. Suur laste arv aga omakorda tähendab, et lasteaia ümbruses peab olema ka piisavalt mängualasid koos atraktsioonideqa.

Lasteaia krundi haljastus projekteeriti maastikuarhitekti poolt. Lasteaia krundi haljastuse projekteerimisel on vastavalt detailplaneeringule kasutatud haljastuses kodumaiseid väärtuslikke ja pikaealisi liike, mis sobivad konkreetse koha kasvutingimustega ning ala rniliööga.

Projekteeritud krundil likvideeriti olemasolev haljastus järgmistel põhjustel:

• Haljastus jäi projekteeritud lasteaia ning parkla asukohta

• Lasteaed vajas väliseks tegevuseks rühmade kaupa eraldi atribuute ning selleks kaasnevaid jalgteid, mänguelementide turvaalasid ja välisvalgustust

• Ülekasvanud võsas esines haigeid puid.

• Kuna vaadeldaval alal on puude juurestik pindmine – kasvumulda on moreeni peal ca 30 cm, siis nii üksikult kui väiksemate gruppidena kasvama jäädes muutuvad puud tuule- ja murdeohtlikuks, mis omakorda on ohtlik nii lastele, hoonele kui ka rajatistele.

• Lasteaia mänguala vertikaal on tõstetud olemasolevast maapinna tasapinnast, seoses sellega jääksid olemasolevad puud süvenditesse millesse hakkaks kogunema vesi ja tekiks kiirelt kooremädanikud. St säilitatavad puud hävineksid kiirelt, samuti oleks konarlik maapind lasteaia kasutajatele ebamugav.

Lugupidamisega Priit Põldmäe, Abivallavanem

Teema ühe algatajana saan vastusest teada vaid, et normatiivselt on kõik korras. Elanikuna ei saa sellega nõustuda, sest samavõrra kui uskusime detailplaneeringus sõnastatud haljastuse säilitamist, ei loo usaldust  tähtaegadeta ja garantiideta vastus. Veelgi enam – koos ootamatult ilmunud uue parklaga (lasteaiale kokku ca 60! autokohta) kaob detailplaneeringus kokkulepitud pargiala.

Eelnevat arvesse võttes, ei ole kõrghaljastuse säilimine Peetris, praeguste vastutajate arvates suuremat tähelepanu väärt.

Mida arvate teie, peetrikad?

 

 

Jaga ja naudi:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Live
 • Netvibes